Desembre

A les portes de l'hivern les temperatures són baixes. És un mes de poca feina a l'hort.

Al camp...

Desembre Només viuran alguns cultius que haguem plantat durant la tardor però les plantes creixeran molt poc pel fred i la poca llum.

Es van recollint els cultius d'hivern.