Setembre

El dia es va escurçant i les temperatures ja no són tan elevades. Mes de plena preparació dels cultius d'hivern.

Al camp...

Setembre

Controlar les males herbes i el reg.

Continuarem amb les plantacions i sembres dels cultius d'hivern.

Continuar recol·lectant els fruits dels cultius d'estiu

Podem començar a eliminar les plantes d’estiu que han acabat el seu cicle, afegir compost i preparar l’hort per a les sembres de tardor.

El creixement cada cop és més lent i menys abundant

Comencen a arribar els cultius més tardans, com la carbassa, la mongeta seca...