Novembre

El fred avança. La feina a l'hort es va apagant.

Al camp...

Novembre Eliminar totes les plantes d'estiu per netejar l'hort.

Es treuen les males herbes i es reguen (si cal) els cultius d'hivern.

Ja es poden començar a recollir els cultius d'hivern que s'han plantat més aviat.