Juliol

Ple estiu i plena activitat al camp. Regar molt sovint. Continuació del mes anterior.

Al camp...

Juliol Controlar les males herbes i el reg.

Plena recol·lecció dels cultius d'estiu.

Continuar les sembres dels cultius de cicle curt com enciam, mongetes, escarola...

Sembrarem les mongetes seques.

Comencen a arribar les primeres síndries i melons.