Gener

Potser el mes de menor activitat. Cal regar gens o poc. Podem aprofitar per llaurar, fertilitzar, planificar la primavera i aconseguir llavors.

Al camp...

Gener

Durant aquest mes es poden realitzar algunes collites com col, coliflor, pastanaga, bleda, nap, remolatxa, porro, ceba tendra.