Maig

El dia és molt llarg i les plantes creixen molt. Però també creixen les males herbes i les plagues. És molt important vigilar i ajustat el reg en funció de la meteorologia.

Al camp...

Maig Podem sembrar pràcticament de tot però és preferible sembrar i trasplantar hortalisses d’estiu, que són les que s'adaptaran millor a la calor dels propers mesos.

Durant aquest mes començarem a collir els cultius de cicle curt sembrades en els mesos anteriors: enciam, rave, ruca (rúcola), ceba tendra, escarola.

Esglaonar les sembres dels cultius de cicle curt com mongetes, enciam, tomàquets...